หลักสูตรการสอน

"เรียนจบได้ใบรับรองพร้อมมีงานทำ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ"

Thai herbal Balm

(1 day)

THB 3,999

Thai Herbal Hot Compress Ball

(1 day)

THB 3,999

Thai Herbal Inhaler

(1 day)

THB 3,999

นวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ

• 1 days = THB 3,599
• 5 days = THB 7,999

นวดด้วยน้ำมันหอมระเหย

• 3 days = THB 12,000
• 5 days = THB 15,000

การนวดสวีดิช

• 3 days = THB 12,000
• 5 days = THB 15,000

หลักสูตรเสริม

นวดหน้า

• 1 days = THB 3,599
• 3 days = THB 12,000
• 5 days = THB 15,000

นวดหินร้อน

• 5 days = THB 15,000

นวดศีรษะแบบอินเดีย

• 1 days = THB 3,599
• 3 days = THB 7,999

ตอกเส้น

• 3 days = THB 8,000
• 5 days = THB 11,500

ตุ๊บตั๊บ

• 3 days = THB 7,999

คอ บ่า ไหล่

• 5 days = THB 7,999